…macko z plyšu spie-eva vám! (sumár 8. týždňa o zvieratách)

Z nášho klimatického pásma hlásime pomaly sa končiace leto, a spolu s ním aj pomaly sa končiace Prečítané leto. Toto je sumár predposledného týždňa O zvieratách. V čase keď čítate tento článok beží už posledný týždeň Prečítaného leta, v ktorom bojujeme proti prázdninovým stratám. Tento týždeň nebol výnimkou – bol zbierkou kníh, zvierat, hier a neuveriteľne dobrých nápadov. Bez ohľadu na blížiace sa finále si vychnutajte čo všetko pripravili naši blogeri. Čítajte ďalej